„Pomáháme, pečujeme, podporujeme děti s postižením a jejich rodiče.”

Proč a pro koho
tu jsme?

Protože nám osudy postižených dětí a mladých dospělých nejsou lhostejné.

Protože lidé s postižením žijí mezi námi. Jsou to naši spoluobčané, naši sousedé, děti našich přátel a známých, naši příbuzní, spolužáci, vrstevníci a kamarádi našich dětí a mohou to být i naše vlastní děti.

Protože máme 20 let zkušeností s prací s dětmi a mladými dospělými s postižením a umíme pomoct.

Pro rodiny dětí s postižením.

Pro ty, kteří se chtějí přidat k těm, kteří umí pomáhat. (kteří chtějí podat pomocnou ruku)

Více o Apropo Jičín

Co pro Vás děláme?

Pečujeme o děti s postižením – máme stálý a profesionální tým pracovníků.

Provozujeme Denní stacionář APROPO – místo, kde Vašim dětem bude dobře.

Nabízíme službu Osobní asistence APROPO – služba, která přijde za Vámi.

Nově je tu Sociální rehabilitace APROPO – podpora budoucnosti klienta.

Nabízíme řadu nadstandardních služeb – od terapií přes plavání až po několika denní pobyty.

Podporujeme rodiče dětí s postižením – máme program péče o pečující rodiče.

Více o službách

Podívejte se na nás

Auto je v Apropu

Děkujeme vám všem, kteří jste pomohli získat vůz pro Apropo!

Naše projekty

Sociální rehabilitace 2016 - 2019

„Náš záměr je jednoduchý – pomoc postiženým tak, aby si mohli pomoci sami. Nerozdáváme milosrdenství, ale pomoc, která lidi- často v přeneseném slova smyslu- postaví na nohy. Zatím pomáháme tam, kde je nejvíce potřeba“ – Olga Havlová. Slova Olgy Havlové dobře vystihují to, čím je nejnovější přírůstek do našich služeb- sociální rehabilitace.

Zvyšováním kvality ke spokojené rodině dítěte s těžkým postižením

Projekt je zaměřen na zvýšení kvality služeb poskytovaných dětem a mladým lidem s těžkým mentálním a kombinovaným postižením a jejich rodinám v Apropu. V rámci projektu budou zkvalitněny vnitřní předpisy a metodiky a opatření na podporu rodičů, proběhne vzdělávání, stáže a další formy podpory zaměstnanců s cílem zvýšit jejich kvalifikaci při práci s klientem a rodinou. Zkušenosti z projektu budou šířeny formou příručky dobré praxe určené dalším poskytovatelům sociálních služeb.