Řekli o Nás

Organizaci APROPO Jičín a její prospěšné činnosti se zájmem sleduji již několik let. Výchova, vzdělávání a péče o zdravotně postižené děti je příkladná. Též organizace a pořádání kulturních a sportovních akcí i zajišťování letních táborů přispívá k duševnímu a fyzickému rozvoji dětí. Organizace pořádá každoročně nádherné benefiční koncerty, na kterých jsou účinkujícími samy postižené děti a jejich asistenti. Výtěžek z příspěvků od sponzorů je využíván pro nákup zdravotních a rehabilitačních pomůcek a zařízení.

Je pro mne potěšením, že mohu alespoň dílčím způsobem organizaci a její prospěšné činnosti podporovat.

​Ing. Josef Táborský

senátor, 1. náměstek hejtmana Královéhradeckého kraje

Přiznám se, že mi zůstalo z mé profese lékařky: na koho jednou položím ruku, je „můj“. Je třeba se o něho starat, doprovázet ho a také mu občas udělat radost. Tak se to přihodilo s občanským sdružením Apropo v Jičíně. Malinko jsem mu pomáhala na svět a nyní sleduji, jak dospívá, funguje a prospívá. Apropo se za ta léta výrazně proměnilo. Ze skupinky rodičů, kteří měli problém s některým ze svých dětí a snažili se právě jen jim ulehčit život, vzniklo sdružení otevřené všem, kdo potřebují pomoc, podporu či radu s výchovou, léčením, rehabilitací, ale také s přiměřeným vzděláním nemocného, respektive zdravotně postiženého dítěte. Ze soukromé iniciativy se stala veřejně prospěšná činnost. Sdružení je otevřené nejen těm, kdo potřebují jeho sociální služby, ale i mnoha dobrovolníkům, dárcům, městu Jičínu, celému regionu. Tento vztah není jednostranný. Vzájemná důvěra, vzájemná úcta, solidarita a nakonec tradice, kterou tvoří benefiční koncerty – to jsou základy soudržnosti, bez níž žádná společnost nemůže být prospěšná. Představte si Jičín bez Apropa: bylo by víc zakyslosti, nedůvěry a sobectví.

Když se řekne Apropo, objeví se přede mnou milé, sametové oči jeho zakladatelky, paní Jany Dolejší. Hned po ní defilují její kolegyně a nástupkyně a jejich oči mi říkají: dílo se nám podařilo, ale musíme jít dál. Držte palce, abychom vydržely, i když jsou dny, kdy bychom nejraději od všeho utekly. Každý člověk, který se stará o děti se zvláštními potřebami, nemocné, staré nebo opuštěně, má v sobě kousek Matky Terezy. Je svědomím společnosti. Lidé v jeho okolí jej potřebují, aby si u něho ověřovali, co je to lidskost.

S děkováním všem ženám, které Apropo svým úsilím vytvořily a konají v něm každodenní službu dětem: Vendulce, Jitce, Irence, Vlastě, Aleně, Martě, Jitce a dalším. Také rodičům dětí a jejich příbuzným, přátelům, sousedům, podnikatelům, politikům i veřejné správě a komunitě, v níž žijí. Přeji Vám hodně potřebné energie.

​MUDr. Milena Černá

ředitelka Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové

Apropo – respektive apropó znamená podle slovníku cizích slov (mj.) „mimochodem“. Jsem přesvědčen, že tento význam slova velmi dobře a přesně charakterizuje stejnojmennou jičínskou organizaci.

Tedy - aby nedošlo k nedorozumění: nemám na mysli „mimochodem“ coby nahodilost, ale jako výraz pro (zdánlivou) lehkost či samozřejmost, s jakou přistupují lidé z Apropa jak ke své náročné a smysluplné práci, tak i k prezentaci toho, co se svými klienty umí a dovedou.

Dokladem pro mé tvrzení jsou i pravidelné a víc než hojně navštěvované benefice v našem Masarykově divadle. Nápaditost, kreativita, neokázalost, smysl pro humor, laskavý nadhled a doslova smršť nikdy se neopakujících nápadů dělají z této akce jeden z nejprestižnějších a společensky i kulturně nejvýznamnějších projektů, na kterých máme tu možnost a - bez nadsázky - čest se podílet.

Podle výše zmíněného slovníku může apropó znamenat také: „abych nezapomněl“. Tak tedy – na závěr – abych nezapomněl: činnost jičínského Apropa mám možnost „z povzdálí“ sledovat už řadu let a pokud bych nosil klobouk, pak nezbývá než smeknout. Klobouky sice nenosím, ale přesto s obdivem smekám.

​Bc. Pavel Nožička

ředitel Kulturního zařízení města Jičína

APROPO je pro mě důkazem, že ve světě kolem nás existují lidé, pro které nejsou slova jako TOLERANCE, POCHOPENÍ, PODPORA A POMOC prázdnými pojmy. Považuji si za čest, že mohu čas od času přiložit ruku s mikrofonem k dílu a v rámci benefic se přidat k těm, kteří práci APROPA oceňují. Děkuji všem, kteří v APROPU pracují i všem, kteří ho podporují. Bez jedněch ani bez těch druhých by to nefungovalo a to by byla velká škoda

​Jan Kovařík

moderátor

Apropo je pro mne klan vlčic a vlčat. "A co vlci?", říkáte si. Občas se tam nějaký objeví, nakoukne, pomůže a zas vyráží na lov. Vlčice jsou však stálé. Zůstávají. Hlídají svou smečku, starají se o ni, dávají jí pocit bezpečí, pocit nevyřazenosti. Učí ji jak odvaze, radosti, přátelství, spontánnosti, tak dalším hodnotám a dovednostem, díky nimž ve světě kolem jejich vlčata přežívají a s nimi i jejich odkaz. Jsou to silné, starostlivé a mateřské ženy, překračující svůj vlastní stín i stíny nás všech. Ženy pracující samy na sobě, na budoucnosti své i svého vlčího domova a všech vlčat.

V jejich kruhu se cítím jako doma, nepřipadám si vyloučená, cizí. Vidím význam jejich snažení a sílu jejich odhodlání, nenechat se za žádnou cenu zlomit a dokázat i nemožné. Velmi inspirativní! A důkazy? Tak se zamyslete sami*;-)

​Petra Horváthová

herečka

Tým Apropo byl první organizací, která mi v Jičíně po mém příchodu do Lodžie podala pomocnou ruku. Za 2,5 roku jsme společně realizovali řadu akcí, kde lidé z Apropa byli součástí organizačního týmu a tvořili s námi výpravné programy. Je to parta lidí, co se o své klienty nejen stará, ale tvoří s nimi vlastní svět.

​Jiří Vydra

kastelán Valdštejnské lodžie

Pomoc postiženým dětem je činnost náročná, odpovědná a nesmírně prospěšná. Jsem rád, že v našem regionu existují lidé, kteří si zvolili práci s handicapovanými jako své životní poslání. Patří mezi ně i pracovníci Apropo Jičín, organizace, která využívá moderní a netradiční terapeutické metody, poskytuje dětem sportovní vyžití, zázemí a dokáže nabídnout odbornou pomoc i jejich rodičům. Královéhradecký kraj proto činnost Apropo Jičín podporuje a oceňuje aktivity, které přispívají k začlenění postižených dětí do běžného života.

​Bc. Lubomír Franc

hejtman Královéhradeckého kraje

Mám tu čest již mnoho let sledovat činnost občanského sdružení Apropo. Za tuto dobu si nejenom vybudovalo důstojné prostředí, ale získalo i obrovské renomé a uznání. Dobře vím, jak těžké je něco tvořit. Vím také, že mnohem lehčí je kritizovat a bořit. Za to, co členové sdružení dokázali, si jich nesmírně vážím a bude mi velkým potěšením pomáhat i nadále. Přeji APROPU hodně dalších úspěchů, opravdových kamarádů a přátel a také stále lepší podmínky pro svoji náročnou práci.

Ing. Martin Puš

starosta města Jičína v letech 2002 – 2012

Když se řekne APROPO, vybaví se mi hned pojmy jako setkávání nebo pohoda. A nejsou to jen pravidelné podzimní benefiční koncerty, kdy klienti zařízení spolu se zaměstnanci rozdávají radost ostatním obyvatelům města i regionu. S pohodou, kterou kolem sebe šíří lidé z APROPA, se můžeme setkat při různých příležitostech v Jičíně po celý rok. A pak také nemohu nevzpomenout, že APROPO je subjekt oceněný Cenou Královéhradeckého kraje za přínos v sociálních službách.

Ing. Mgr. Jiří Vitvar

vedoucí odboru sociálních věcí, Jičín