10. Benefiční představení

Zpět na seznam akcí

Nezisková organizace Apropo, která již od roku 1996 pomáhá rodinám s postiženým dítětem vést plnohodnotný život, pořádala 12. listopadu 2011 benefiční představení. Stalo se již od roku 2002 zvykem, že zve své přátele, donátory, všechny Jičíňáky, prostě širokou veřejnost na společně prožité podzimní odpoledne v Masarykově divadle v Jičíně, které se vždy nese v duchu velikého dávání a přijímání.

Nezisková organizace Apropo, která již od roku 1996 pomáhá rodinám s postiženým dítětem vést plnohodnotný život, pořádala 12. listopadu 2011 benefiční představení. Stalo se již od roku 2002 zvykem, že zve své přátele, donátory, všechny Jičíňáky, prostě širokou veřejnost na společně prožité podzimní odpoledne v Masarykově divadle v Jičíně, které se vždy nese v duchu velikého dávání a přijímání.

Jaké byla letos benefice?

Divoká a nebezpečná. Divadlo se proměnilo na divoký západ včetně saloonu, baru, kasina, kankánu, rodea, lasa a biče.
Slavnostní a výjimečná. V Masarykově divadle se totiž slavily narozeniny - apropácké benefiční představení mělo 10. výročí. Nechyběl dort a přípitek, ke kterému se na podiu sešlo současné vedení organizace, zakladatelky tradice benefic, zástupce Města Jičína pan místostarosta Miloslav Kůta, nejvěrnější partner benefičních představení pan Václav Mládek ze společnosti Elektrospoj s.r.o a nově jmenovaný patron Apropa pan Jaromír Ferbr ze společnosti Lázně Bělohrad a.s.

Desáté benefiční představení se zapíše do historie i svým rekordním výtěžkem. Poprvé prolomil hranici čtyř set tisíc korun a celková částka dosáhla výše 458 968 Kč.

Největší radost organizátorům letošního představení udělali diváci, kteří zaplnili divadelní sál snad skoro do posledního místečka. Dobrovolným vstupným a koupí výrobků dětí z Apropa zvýšili výtěžek o 48 968 Kč. Veřejnost tak dala najevo, že jim slova jako sounáležitost a charita není cizí. Apropo si velice váží této podpory, protože ve stejné době probíhalo slavnostní otevření zastřešeného zimního stadionu a byly obavy, že na benefici zavítá méně lidí, než obvykle. Nestalo se tak, lidé přišli a vytvořili úžasnou atmosféru. V závěru představení odměnili vystupující i organizátory povstáním a potleskem.

Výtěžek představení bude použit na vybavení druhého cvičného bytu, který bude sloužit k nácviku soběstačnosti stále rostoucímu počtu mladých dospělých s postižením, kteří se připravují na život mimo školní lavice. V Denním stacionáři APROPO mají dobrou zkušenost s provozem jednoho cvičného bytu a proto je občanské sdružení rádo, že mu Město Jičín vyšlo vstříc a dalo mu do pronájmu bezbariérový byt v ul. Přátelství v Jičíně. Ředitelka Apropa k tomu říká: „Nezisková organizace Apropo mimo svojí spolkovou činnost zajišťuje také veřejnou službu denního stacionáře a osobní asistence. V současné době ji pravidelně využívá na 30 klientů. Roční rozpočet na zajištění provozu se pohybuje okolo 6 mil. Kč. Zhruba ½ pokrývají dotace MPSV. Druhou polovinu se snažíme zajistit příspěvky od obcí a měst, od Královéhradeckého kraje, příspěvky od uživatelů služeb a dalších zdrojů. Podle dosavadních informací dotace od státu na příští rok výrazně klesnou. Snažíme se proto najít nové příležitosti a zdroje, jak zajistit financování. Velice důležitá je pro nás podpora města a jeho snaha řešit zajištění podmínek pro poskytování nezbytných služeb pro občany Jičína.“ Apropo poskytuje odborné služby dětem a mladým dospělým s těžkým postižením. Svoji činnost dokáže představit veřejnosti nejen na tradičních benefičních představeních, ale i pomocí kvalitní propagace. Výroční zpráva Apropa za rok 2010 byla vyhlášena jako druhá nejlepší zpráva v celostátní soutěži neziskových organizací Být vidět.

Na závěr slova jednoho z patronů Apropa MUDr. Mileny Černé, ředitelky Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové: "Každý člověk, který se stará o děti se zvláštními potřebami, nemocné, opuštěné, má v sobě kousek Matky Terezy. Je svědomím společnosti. Lidé v jeho okolí jej potřebují, aby si u něho ověřovali, co je lidskost."