Apropo překračuje hranice

Jak pokračuje polsko-český projekt "Dej nám šanci".

Všichni se v životě někdy setkali s tím, že nemohli najít práci. Někdy je jí málo a jindy chybí kvalifikace. Je obecně známo, že lidé bez práce si pak i méně cení sami sebe a často se dostávají do až depresivních stavů, když si připadají zbyteční. Představte si, že ještě ke všemu trpíte nějakým postižením. Vaše hodnota na trhu práce náhle rapidně klesá, i když ne kvůli reálným důvodům, ale hlavně kvůli předsudkům.

Lidé s postižením mají sice složitější výchozí pozici, což ovšem neznamená, že by nedokázali odvést pořádnou práci. Projekt „Dej nám šanci“ se zaměřuje přesně na toto téma. Projekt využívá zkušeností z českého i polského prostředí, díky kterým bude vypracován model řešení, jak zařadit osobu s postižením do pracovního prostředí. Název „Dej nám šanci“ přesně vystihuje to, čím projekt je. Jedná se i o odbourávání předsudků. Ze zkušenosti víme, že lidé s postižením si často své práce hluboce váží a odvádí ji dobře právě kvůli tomu, že vědí, jak těžké je tyto možnosti získat.

Obecně známé pořekadlo, že práce šlechtí, je v tomto případě platné dvojnásob. Pro lidi s postižením je totiž velmi důležité, aby dostávali podněty a nové zkušenosti, které je budou dále rozvíjet, a právě zařazení do aktivního pracovního života jim tuto možnost poskytne.

Návštěva z Polska

Do Jičína ve čtvrtek 29. ledna dorazila delegace z Polska, která se skládala z vedoucích pracovníků a klientů polské organizace Sdružení pro pomoc hendikepovaným Siedlisko. Společně strávený čas měl dva hlavní aspekty. V první řadě se jednalo o vzájemné předávání zkušeností práce s lidmi s postižením a o získávání nových zkušeností od spřátelené organizace Skok do života. Druhou částí byl kulturní program, kdy se polští klienti a klienti z Apropa seznamovali. Seznamovací akce proběhla v Jičíně v Hotelu Paříž, kde se během bowlingového klání obě organizace „oťukávaly“. Velmi rychle opadl stud a strach z neznámého. Jazykové bariéry také padaly velmi rychle. Během celodenního sobotního plánu jsme našim polským přátelům ukázali, jak krásný je Jičín a jeho okolí. Navštívili jsme Ostroměř, Hořice a Hradec Králové.

V Hradci Králové se přiučilo jak Siedlisko tak i Apropo. Nezisková organizace Skok do života nám předvedla svoje bistro, kde pracují lidé s mentálním postižením. Byla to úžasná zkušenost. Skok do života byl schopen realizovat projekt Bistra velmi úspěšně. Přívětivé prostředí doplňoval profesionální přístup zaměstnanců s postižením, kteří ovšem neměli žádný problém vyřídit veliké množství objednávek. Mnoho restauračních zařízení by se od nich mohlo učit. Dále nám Skok do života předvedl svou chráněnou dílnu, kde se jejich klienti učí a připravují na budoucí zaměstnání, ale zároveň dělají i výdělečnou činnost. LAdílna je dílna s chráněnými pracovními místy SKOKu do života, která zaměstnává lidi se zdravotním postižením, převážně s mentálním postižením, a nabízí kvalitní služby v oblasti úklidu, kancelářských prací a jednoduchých manuálních činností pro širokou veřejnost. Tato zkušenost byla neocenitelným přínosem pro projekt „Dej nám šanci“.

Po práci přišla zábava. Spolu s polskou delegací jsme v sobotu večer zamířili na Hořický benefiční disco ples. Skvělá atmosféra v Hořicích brzy naše polské přátele vybudila k návštěvě parketu. S postižením nebo bez, Polák či Čech, všichni tančili a bavili se. Tanec je totiž univerzálním jazykem, kterému rozumíme všichni. Žádné hranice najednou nebyly.

Projekt „Dej nám šanci“ tak plní svůj účel. Práce na modelu zapojování klientů do zaměstnání pokračuje úspěšně.. Finanční stránku projektu "Dej nám šanci“ zajišťuje Operační program přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika 2007 – 2013.