BENEFICE

Zpět na seznam akcí

“Příběh města Apropolis”,19. ročník největší charitativní akce na Jičínsku, 7. listopad, výtěžek jde na podporu kvalitnějšího života lidí s postižením.

Chystáme další originální benefice pro Apropo a jak jste si všimli, začali jsme s propagací benefice na sociálních sítích, rozdáváme pozvánky, vyvěšujeme plakáty. Tam všude je psáno, že benefice proběhne 7. listopadu v Masarykově divadle. Ano, jsme si plně vědomi rizika a to stále většího, že benefiční představení, nakonec v této tradiční formě neproběhne. Ať již z důvodu opatření proti šíření koronaviru, nebo kvůli případné karanténě účinkujících, nebo z jiných důvodů. Doba je prostě taková a my s tím počítáme.

Tradice benefic je pro Apropo důležitá, pro "herce" z Apropa je podstatné, aby jejich dlouhodobá práce nepřišla vniveč. Plně si však uvědomujeme důležitost ochrany zdraví našich klientů. A tak s respektem, avšak nadějí čekáme. Paralelně se připravuje alternativní benefice, která by proběhla ve dnech 7.-8. 10. jako natáčení filmu "Příběh města Apropolis" a to v případě, že situace neumožní jakoukoliv formu benefice v Masarykově divadle. Výsledkem bude jistě neotřelý a jedinečný film, který v příhodnější době odprezentujeme veřejnosti. Pro všechny případy jsme připravili možnost on-line podpory, aby každý měl možnost být součástí benefice a nebyl ochuzen o pěkný pocit z podpory dobré věci.

www.darujme.cz/19.beneficeApropo