Dej nám šanci– Už se pracuje!

Zpět na seznam akcí

Apropo se vydalo od 6.7. na návštěvu polských partnérů z komplexu Siedlisko, kde již probíhá aktivní zapojování klientů do pracovního života. Apropo Jičín a Stowarzyszeni Siedlisko spolu od roku 2013 pracují v rámci projektu „Dej nám šanci“. Ten má za úkol zapojovat osoby s postižením do zaměstnaneckého prostředí. Díky tomuto projektu se na polské straně již zapojují klienti Siedliska do práce.

Osoby s mentálním postižením se zde školí v několika oborech. Jedná se zahradnictví , úklid , pomocné práce v kuchyni anebo také péče o seniory. A práce na polské straně již pěkně odsýpá. V kuchyni se zde například každý den udělá 90 obědů, které připravují právě lidé s postižením pod vedením šéfkuchaře. Dle zkušeností apropácké delegace v Polsku je jasné, že klienti Siedliska si práci nejen užívají, ale také si jí nesmírně váží. V době návštěvy v Polsku také aktivně probíhá školení nových pracovníků a to dle metodik, které tvořilo právě Apropo Jičín.

Každé školení je rozděleno do dvou částí. První část je teoretická, kde se klienti učí v podstatě veškeré základy. Teoretická část školení zahrnuje instrukce pro školitele, kdy je nutné zohlednit a přizpůsobit metody intelektuální úrovni osob s postižením. Klienti se pak učí například tomu, jak se správně píše životopis, jak se komunikuje po telefonu či emailu, je-li to potřeba. Hlavní část je pak tvořena tím, jak o samotnou práci zažádat a docílit možnosti se o ní ucházet a získat ji. To zahrnuje mnoho možných překážek, které tvoří propast mezi okolním světem a lidmi s postižením. Díky apropáckému manuálu bude možno tuto propast překročit.

První výsledky už jsou na světě, jak již bylo zmíněno, tak každý den se připravuje na 90 obědů, které zajišťují téměř výhradně lidí s postižením. „Moc nás povzbudilo, když jsme viděli první pracovníky Siedliska, jak jsou spokojení, jak nadšeně pracují a jak si práce považují. Na první pohled to byla změna, pracovní zařazení jim přineslo větší sebevědomí a pocit důležitosti a důvěry v sebe sama. Poznali jsem, že společný projekt Dej nám šanci má skutečný smysl.“ Říká Jitka Králová, ředitelka Apropa Jičín.

Pracovní zapojení je důležité pro všechny, ať již je člověk s postižením nebo i bez postižení. Zkušenost z Polska je pro nás velkou inspirací.