​JEDINEČNÁ SOCIÁLNÍ SLUŽBA: PORADENSTVÍ PRO ŽIVOT S POSTIŽENÍM POMÁHÁ TÉMĚŘ 20 LET

Zpět na seznam akcí

JEDINEČNÁ SOCIÁLNÍ SLUŽBA: PORADENSTVÍ PRO ŽIVOT S POSTIŽENÍM POMÁHÁ TÉMĚŘ 20 LET

Myšlenka sociálního poradenství přišla do České republiky z Velké Británie zhruba před třiceti lety. Nikdo v té době netušil, zda si najde své místo i v českém prostředí. Když v roce 2004 občanské sdružení Národní rada osob se zdravotním postižením otevřelo 14 poraden odborného sociálního poradenství v různých městech napříč republikou, mnozí se domnívali, že síť těchto poraden je hotová. Přibývalo však stále více dotazů lidí se zdravotním postižením, kteří se dostali do svízelné situace a nevěděli si s ní rady. Bylo nad slunce jasné, že sociální odborné poradenství je zcela stěžejní v přímé pomoci lidem při řešení sociálních problémů. Dnes je sociální odborné poradenství se svými 531 středisky nenahraditelným pilířem systému sociálních služeb.

Ruku na srdce, někdy na své problémy nestačíme sami. Jdeme si pro radu ke svým rodičům, přátelům, nebo zapneme chytrý telefon. Jsou však situace, kdy se obrátíme na odborníky. Informace a zkušenosti, které tak získáme, nám ušetří čas, nervy a možná i peníze.

Oblasti života lidí s postižením se věnují odborní pracovníci obecně prospěšné společnosti Apropo Jičín. Od ledna 2021 nabízejí sociální odborné poradenství pod názvem Poradenství pro život s postižením. Apropo tak navázalo na práci Centra pro integraci osob se zdravotním postižením Královéhradeckého kraje, o. p. s., které v Jičíně tuto službu poskytovalo v předešlých letech. Apropo Jičín čerpá z téměř 25leté zkušenosti práce s oblasti života lidí s postižením, je poskytovatelem několika sociálních služeb: sociální rehabilitace, sociálně terapeutických dílen, osobní asistence a denního stacionáře.

Co je pro apropácké Poradenství pro život s postižením prvořadé? “Každý člověk se občas dostane do situace, se kterou si neví rady. Je úplně normální si říci o pomoc. Chceme, aby lidé, kteří řeší problémy věděli a cítili, že na to nejsou sami.” vysvětluje ředitelka Apropa Jitka Králová. Odborný pracovník Poradenství rozebere s oslovovateli situaci se kterou přicházejí a společně hledají řešení. Poradce provází klienta po celou dobu řešení nepříznivé situace. Např. nabídne terapii, doprovod na instituce a úřady, sepsání dokumentů atd. Mezi časté témata se kterými lidé přicházejí jsou například:

 • příspěvky a výhody pro osoby se zdravotním postižením,

 • invalidní důchody,

 • příspěvek na péči,

 • možnosti péče,

 • financování kompenzačních pomůcek,

 • pracovní uplatnění,

 • vzdělávání,

 • bariéry,

 • průkazy pro osoby se zdravotním postižením,

 • intimní poradenství,

 • podpora pečujících,

 • plánování budoucnosti a osamostatnění člověka s mentálním postižením,

 • základních práva a povinnosti lidí s postižením, pomoc s uplatňováním jejich zájmu.

Do poradenství přicházejí lidé se zdravotním postižením, jejich rodiny, přátelé a známí. Říká se, dobrá rada je nad zlato. V sociálně odborném poradenství však zlatem platit nemusíte. Služby jsou zde poskytovány bezplatně.

Lidé s postižením žijí mezi námi. Jsou to naši spoluobčané, naši sousedé, zaměstnanci, naši příbuzní, spolužáci, kamarádi našich dětí, mohou to být naše děti nebo někdo jiný z rodiny. Mají stejná práva jako ostatní, ale cesta k jejich dosažení bývá často složitější. Potřebují k tomu porozumění a podporu nás ostatních. Proto se apropácké poradenství zaměřuje také na edukativní činnost široké veřejnosti. Potřebné informace o specifikách života lidí s postižením zde mohou najít např. pedagogové, zdravotní pracovníci, zaměstnavatelé a další lidé, kteří se ve své práci potkávají s lidmi s postižením.

Poradenství pro život s postižením najdete na adrese Vrchlického 823, Jičín (u kruháku směr Tesco), kde Apropo Jičín poskytuje sociální služby. Můžete napsat mail na adresu poradenstvi@apropojicin.cz. Pokud máte víc dotazů nebo nějaký složitější problém a nebydlíte daleko, odborníci poradenství si s vámi domluví osobní setkání na výše uvedené adrese nebo u vás doma. Neváhejte je kontaktovat na telefonním čísle: 735 752 806.