Krátké ohlédnutí za minulým rokem

Rok se s rokem sešel a tak bychom rádi shrnuli některé důležité části roku 2015.

V Apropu se nesl rok 2015 v duchu velkých změn. Jelikož je vila v Soudné stále ještě v rekonstrukci, tak jsme jako Apropo zažívali složitější chvíle právě díky faktu, že jsme rozesetí po celém Jičíně. Někteří z našich kolegů odešli plnit rodičovské povinnosti a na jejich místo nastoupili noví kolegové. Apropo se tak během roku rychle měnilo. Pokaždé se nám ovšem podařilo zajistit plynulý chod všech našich služeb a za to jsme moc rádi!

Bylo toho mnoho, co se u nás v Apropu událo za rok 2015. Vyhráli jsme například cenu na mezinárodním filmovém festivalu. Vyhrávali jsme také v soutěži s Tescem, kdy se hlasovalo mezi místními a udělalo nám ohromnou radost, že podpora mezi Jičíňáky a okolím je tak veliká!
Za vítězství anebo úspěch by se dalo také brát naše benefiční představení, kde jsme letos opět pokořili předchozí rekordy, a podařilo se nám vybrat částku, kdy jsme přesáhli půl milionu korun. Bylo to skoro jak ve snu! Tohoto úspěchu si obzvláště ceníme z toho důvodu, že nás touto formou podporují ti, kteří to dělají ze své vlastní vůle. Společnosti a jednotlivci, kteří cítí potřebu nám pomoci. Právě velikost výsledné částky nás ohromila a bereme to jako ocenění naší práce. Finální číslo bylo 552 111 Kč.
Přeshraniční projekt „Dej nám šanci“ se také dostal do úspěšného konce, kdy se nám podařilo vytvořit metody práce pro lidi s postižením tak, aby nabité zkušenosti uplatnili v každodenním životě. Na polské straně už se mnozí zapojují do pracovních povinností a první výsledky jsou úžasné.
Je toho moc, co se stalo v roce 2015, abychom zde všechno vyjmenovali. Byl to pro nás rok překonávání překážek a mnoha úspěchů. Jsme nesmírně rádi, že se nám vše podařilo a těšíme se na nové výzvy, které s sebou přinese rok 2016. Děkujeme Vám všem, kteří jste s námi. Moc si vážíme každé pomoci, spolupráce anebo vlídného slova. Přejeme Vám, aby Váš rok 2016 byl také plný nových zážitků, výzev a radosti z jejich překonávání!:)