Nové výzvy v Apropu

Zpět na seznam akcí

V posledních měsících se pro nás v Apropu začalo hodně věcí měnit a zde je naše vyjádření k dané problematice.

V Apropu již 20 let poskytujeme péči a pomoc rodinám s dítětem s postižením, aby mohly žít plnohodnotný život. Naším cílem nebylo nikdy nic jiného. V rámci dvaceti let existence jsme se setkali s mnoha výzvami.

Jednu z nich jsem prožívali ještě rok zpátky, kdy byla budova v Soudné v rekonstrukci. 74% našich stálých klientů má přiznaný 4. stupeň závislosti, který se charakterizuje jako úplná závislost. Pro Vaší představu se jedná o osoby, které nemohou chodit, sami se nenají, nenapijí a nedojdou si na záchod. Během rekonstrukce jsme byli "rozházení" po celém Jičíně a opravdu to není lehký úkol, když musíte takovou situaci každý den řešit a to už jen pro to, že naši klienti se znají a chtějí trávit čas společně. Takže z toho pro nás plynula povinnost neustálého cestování po Jičíně. Počasí si nevybírá. Obrubníky vlastně také ne a ty jsou právě velkými nepřáteli vozíků. Nicméně s danou situací jsme se vyrovnali, protože je to pro naše klienty nesmírně důležité.

V minulém roce jsme v květnu konečně přesídlili do nově zrekonstruované budovy. Konečně jsme byli všichni pohromadě. A obzvláště pro naše klienty je to úžasné, protože mohou trávit čas spolu. Všichni se znají, mají se rádi. K dnešnímu dni máme kapacity v Soudné kompletně naplněny a museli jsme opět otevírat již druhé vzdálené pracoviště, protože klientů máme prostě hodně.

DSC_0430

A nyní se věci mění velmi radikálně. Město Jičín vypovědělo Stacionáři Kamarád smlouvu v budově Vrchlického a požádalo nás , abychom prostory a případně i klienty vzali pod svá křídla. Naše poslaní je "Pomáhat rodinám s dítětem s postižením žít plnohodnotný život". A za tím jdeme vždy. Je to ta nejdůležitější hodnota, kterou v Apropu máme. A pokud kdokoliv potřebuje naše služby, tak mu vyjdeme maximálně vstříc.

V poslední době se vyrojily spekulace o tom, zda-li město nejedná účelově, aby naplnilo kapacity u nás v budově v Soudné. Ty můžeme velmi jednoduše vyvrátit, protože opravdu jsou kapacity plně využity a vzhledem k bezpečnosti nemůžeme již další klienty do Soudné nabírat.

V žádném případě se nechceme zapojovat do sporu mezi městem a Stacionářem Kamarád. Nepřísluší nám to a víme, že v rámci tohoto sporu ve výsledku budou nejvíce trpět právě samotní klienti a jejich rodiny. Proto se snažíme nabídnout otevřenou náruč a vše, co je v našich silách zajistit v takové rychlosti a s takovým nárůstem klientů.

Je to pro nás samozřejmě spojeno s velikou spoustou práce. To ovšem považujeme za další výzvu, před kterou rozhodně necouvneme. Závěrem bychom chtěli vyzvat k co nejohleduplnějšímu jednání směrem ke klientům a jejich rodinám. Jsou to právě oni, na koho to nejvíce dopadá. Za Apropo můžeme říct, že službu zajistíme a rodiče ani samotní klienti se v tomto ohledu nemusí ničeho obávat.

17506249_10202763492885972_733269624_n