Pomoz mi, abych to dokázal sám

​Projekt „ Pomoz mi, abych to dokázal sám“, který pro Vaše děti podle principů Montessori připravilo Apropo Jičín, pokračuje i v roce 2015.

stromNaším společným základním posláním a usilovným přáním je vést lidi k samostatnosti. Samostatnost otevírá handicapovaným prostor pro vlastní rozhodování. Nezávisle, ale také s rizikem, že se občas rozhodnou špatně. Svobodě rozhodování se musíme učit a prožívat ji se vším, co k ní patří. Po celý život.

Čím dříve začneme samostatnost rozvíjet, tím lépe pro daného jedince, ale i pro blízké. Pokud jedinec zůstane závislý na ostatních, kráčí po cestě, která ho dovede dříve nebo později do ústavu.

Montessoriovská pedagogika je schopná nabídnout účinnou pomoc dětem s postižením a rodiče, často bezradní, se stávají blízkými spolupracovníky.

strom

Apropo o.p.s. Jičín, Vám i v roce 2015 nabízí, v rámci projektu „Pomoz mi, abych to dokázal sám“, poskytnutí služby Osobní asistence APROPO dle aktuálního ceníku a zaplacení klubovného Montessori z výše uvedeného projektu do konce června 2015.

V případě zájmu kontaktujte sociální pracovnici Apropa na tel. 724 056 758, e mail: socialnipracovnice@apropojicin.cz.

Více o Klubu Montessori Jičín najdete na www.montessori-jicin.cz