​Rozšíření kapacity stacionáře

Zpět na seznam akcí

Velké změny u nás v Apropu. Více informací najdete v článku.

S radostí Vám oznamujeme, že v těchto dnech došlo k rozšíření cílové skupiny stacionáře. To znamená, že nyní můžeme poskytovat službu denního stacionáře i lidem starším 30 let. Tuto novinku jistě s radostí uvítají někteří stávající klienti, kteří by jinak museli ze stacionáře odejít a hledat jinou návaznou službu. K této změně jsme přistoupili zejména na žádost vedení města Jičína. Byli jsme požádáni, abychom zajistili službu stacionáře i pro dospělé a pro větší počet klientů, než jsme doposud službu nabízeli.

Nadále poskytujeme pomoc a podporou dětem se zdravotním postižením a to od nejranějšího věku, kdy mohou využívat fyzioterapii, canistearapii, hipoterapii, chirofonetiku, osobní asistenci od 3 let a denní stacionář od 6 let věku a další terapie a navazující aktivity.