Úspěchy Apropa

Zpět na seznam akcí

Na závěr roku 2014 se nám podařilo docílit několika úspěchů, o které bychom se s Vámi rádi podělili.

Apropo zažívá úspěšnou poslední čtvrtinu roku 2014. Nejprve proběhlo 13. benefiční představení, kdy byl na fungování Apropa vybrán rekordní výtěžek. Díky sponzorům a menším dárcům se podařilo vybrat přes 470 tisíc korun na fyzioterapii a chirofonetiku.

Následovala třetí cena v rámci soutěže "Být vidět", kterou pořádá fórum dárců. V ohromné konkurenci si velmi ceníme třetího místa. Soutěžili jsme s organizacemi typu Lékaři bez hranic a jiných velikých neziskovek.

V neposlední řadě se nám také podařilo vyhrát fotosoutěž "Život nejen na kolech" s naší fotkou z Puťáku. Sdružení Život nejen na kolech se vyjádřilo k našemu vítězství následovně: "Výhercem divácké ceny se stala Ivana Fialová ze sdružení APROPO s neuvěřitelnými 1726 body, s 368 hlasujícími. Potvrdila tak velkou podporu přátel sdružení a svou fotkou plnou optimismu a přátelství šíří poselství o životě nejen na kolech.". Vítěznou fotografii pořídil Jiří Votava, za což mu velmi děkujeme!