​Výtěžek z benefičního představení 2016

Výtěžek z benefičního představení je pro nás vždy velkým závazkem a proto Vás chceme informovat, jak je a bude s penězi nakládáno.

Jičínské Apropo již 15 let umožňuje lidem přispět na dobrou věc, aniž by se museli bát, zda jejich peníze putují tam, kam mají. Každoroční benefiční představení mají vždy konkrétní účel sbírky peněz. Výtěžek minulého benefičního představení byl určen na zajištění péče o děti s postižením na letních pobytech a na poskytování fyzioterapie a dalších nezbytných terapií. Jitka Králová, ředitelka Apropa, vysvětlila účel výtěžku na samotném slavnostním podvečeru 19. Listopadu v Masarykově divadle:

„Terapie zlepšují našim klientům zdraví nebo zmírňují následky jejich postižení. Je zajímavé, že právě na tyto terapie už státní dotace nepamatují. Čerpáme státní dotace na základní péči, ale na hipoterapii, canisterapii, fyzioterapii, masáže a další musíme sehnat peníze od dárců a od sponzorů. Stejně tak i na zajištění péče na pobytech, které v letním období několikrát pro děti organizujeme. Každý klient tam má svého asistenta a je to tedy docela náročné zajistit. Děláme to rádi, protože je to období, kdy si rodiče mohou alespoň na chvíli odpočinout. Klienti si sice na pobyty přispívají, ale zapotřebí je ještě nejméně dalších sedmi set tisíc korun, které pokryjí zbytek nákladů.“ Celkové náklady na výše uvedené terapie aktivity jsou okolo 1 200 000 Kč, klienti si připlatí celkem okolo 430 000 Kč. Výtěžek benefice 701 428 Kč nám tedy umožní poskytovat terapie a pobyty v dosavadním rozsahu. V loňském roce se účastnilo 3 letních týdenních pobytů celkem 48 účastníků, 19 dětí chodilo celoročně na fyzioterapii, 15 na masáže, 9 na hipoterapii.