Zahajujeme projekt zaměřený na zvýšení kvality poskytovaných služeb

Zpět na seznam akcí

Rádi Vám oznamujeme, že náš projekt „ Zvyšováním kvality ke spokojené rodině dítěte s těžkým postižením“ byl vybrán k finanční podpoře z Evropského sociálního fondu.

Logo OPZ barevné_duben2016

Dvouletý projekt, který zahajujeme v září 2016, je souborem aktivit, jejichž cílem je zvýšení kvality poskytovaných služeb v Apropu. V průběhu projektu proběhnou např. vzdělávací kurzy a stáže pro zvýšení kvalifikace pracovníků při práci s klientem i jeho rodinou. Dále budou zkvalitněny metodiky a vnitřní předpisy Apropa a plánujeme také zkvalitnění a rozšíření aktivit pro rodiny našich klientů.

Více informací o projektu a chystaných aktivitách najdete zde.