Dej nám šanci

Projekt „Dej nám šanci“ je novou příležitostí pro osoby s mentálním postižením.

Práce má mimořádný význam pro plnohodnotný život osob s mentálním postižením. Je také nejefektivnější formou rehabilitace a zárukou autonomie. Šetření prováděná Hlavním statistickým úřadem uvádějí, že v Polsku pouze 7% hendikepovaných pracuje profesně a uživí se samostatně. Ve výjimečně špatné situaci je intelektuálně hendikepovaná mládež, často fyzicky způsobilá a sociálně dospělá. V této skupině pracuje pouze 0,087%. V podobné situaci jsou mentálně postižení v České republice.

Z důvodu profesní pasivity jsou hendikepovaní odsouzeni k nepřetržité péči a závislosti na jiných. Profesní vyloučení vede k psychofyzické degradaci a často k nečestným praktikám v podobě práce bez odměny a příslušných smluv. V důsledku toho se hendikepovaní stávají sociálně nepotřebnými a pasivními a ztrácí tak šanci na zapojení se do společnosti.

Projekt Dej nám šanci je založen na využití zkušeností nevládních organizací z česko-polského příhraničí. V rámci projektu bude vypracováno modelové řešení zaměřené na podporu rozvoj osoby s postižením jako užitečného a aktivního občana. Bude vydána publikace „Inovativní strategie pro rozvíjení schopností a profesních kompetencí hendikepovaných.“ Ve vybudovaném Komplexu Siedlisko ("KS") v Polsku bude uspořádán cyklus vzdělávacích kurzů pro osoby s mentálním postižením. Absolventi kurzu si zvýší požadované profesní kompetence. V polském Komplexu Siedlisko vznikne také 13 pracovních míst pro 26 hendikepovaných na 0,5 pracovního úvazu.

Apropo již 17 let podporuje rodiny s postiženým dítětem a projekt Dej nám šanci je dalším významným krokem v jeho aktivitách směřujících k plnohodnotnému životu lidí s postižením. V rámci projektu bude Apropo vzdělávat a aktivizovat 12 osob s mentálním postižením. V současné době probíhá výběrové řízení pro zájemce. Více informací na webových stránkách Apropa nebo u Mgr. Jitky Hrabové, tel.493520246.

Více na http://www.siedlisko.org.pl/ nebo http://dajnamszanse.siedlisko.org.pl