Inovace pro Apropo

Společnost INTERPAP patří k největším distributorům kancelářských potřeb v České republice. Projekt „INOvace pro…“ rozvíjí regionální spolupráci mezi firmami, institucemi a živnostníky v regionu, kde všichni společně působíme a žijeme. Pro náš region si ke spolupráci společnost vybrala neziskovou organizaci Apropo Jičín, o.p.s. Z každé objednávky e-shopu INTERPAPU půjdou organizaci Apropo čtyři koruny na zajištění služeb pro rodiny s postiženým dítětem v našem regionu. Pomáhá ten, kdo prodává, i ten, kdo nakupuje. Např. z padesáti objednávek bude poskytnuta jedna hodina fyzioterapie pro dítě s postižením.