Pomozte dětem – individuální projekt

Díky Nadaci rozvoje občanské společnosti a finančnímu příspěvku ze sbírkového projektu „Pomozte dětem“ může naše organizace poskytnout intenzivní rehabilitaci jednomu z našich dětských klientů. Ta přispěje ke zlepšení jeho zdravotního stavu, zlepšení pohyblivosti a snížení bolesti při chůzi.

Rehabilitace v Apropu je prováděna kvalifikovanou fyzioterapeutkou Bc. Šárkou Novotnou a je úzce zaměřena na specifika dětí s postižením. Šedesátiminutová lekce umožňuje protahování, aktivní cvičení, aplikaci polohovacích pomůcek ad.

Žádost k individuálnímu projektu, financovanému se sbírky Pomozte dětem organizované Českou televizí a Nadací rozvoje občanské společnosti, podává nezisková organizace ve prospěch konkrétního dítěte s cílem zvýšit kvalitu života a vytvářet rovné příležitosti pro děti se zdravotním nebo sociálním znevýhodněním.

Poskytování podpory pečujícím rodičům při vyhledávání vhodných nadací a při zpracování žádostí o finanční příspěvek na služby nebo pomůcky, které jim usnadní domácí péči o těžce postižené dítě nebo napomohou zlepšení zdravotního stavu děti s postižením, je součástí komplexního systému služeb, které Apropo Jičín poskytuje rodinám s dítětem s postižením.