HLEDÁME VEDOUCÍ/VEDOUCÍHO SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Apropo Jičín, o. p. s., společnost, která 25 let pomáhá rodinám s dítětem s postižením a dospělým lidem s postižením žít co nejnormálnější život, HLEDÁ VEDOUCÍ /VEDOUCÍHO SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Nabízíme ti: 

• práci, co dává smysl,

• s citem vybavené pracovní prostředí,

• adaptační proces vytvořený na míru,

• plný úvazek,

• při nástupu 32 410,- , po ZD osobní ohodnocení a příplatek za vedení,

• další odměny a benefity,

• 5 týdnů dovolené,

• podporu týmu vedení,

• profesní i osobnostní rozvoj.

  

Čekáme, že 

• povedeš tým vedoucích pracovníků, kteří mají na starost jednotlivé sociální služby, 

• umíš pracovat samostatně a přitom jsi fanda týmové spolupráce,

• jsi schopná/ý pracovat s daty a interpretovat je,

• umíš dobře plánovat svůj čas a pracovat i pod tlakem, nezalekneš se náročných úkolů a výzev,

• jsi ten, za kterým jsou vidět pracovní výsledky,

• práce na počítači je pro tebe samozřejmostí (včetně excelu),

• umíš naslouchat a vidět věci z více úhlů,

• jsi adaptabilní na prostředí neziskové organizace,

• orientuješ se v problematice poskytování sociálních služeb,

• souzníš s našimi hodnotami: důvěra, respekt, svoboda, spolupráce, radost, pokora.

 

Splnění předpokladu pro výkon práce sociálního pracovníka absolvování VŠ sociálního nebo příbuzného směru podle § 110 zákona č. 108/ 2006 Sb., o sociálních službách není nezbytný předpoklad, ale uchazeči splňující tuto podmínku mohou být upřednostněni.

 

Budeš zejména: 

• členem týmu vedení Apropa, spolupracovat s tímto týmem na naplňování celkové vize Apropa a vytvářet prostor pro realizaci činností napříč celou organizaci,

• odpovídat za naplňování cílů sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., 

• odpovídat za koncepční činnosti a rozvoj sociálních služeb,

• dohlížet na kvalitu pěti sociálních služeb,

• vést kolektiv sociálních pracovníků, zaškolovat je, hodnotit jejich práci, zaškolovat pracovníky v sociálních službách,

• vypracovávat podklady pro statistická šetření, dotazníky, žádosti o dotace a jejich vyúčtování, závěrečné zprávy,

• jednat se zástupci města, kraje, MPSV o podmínkách poskytování sociálních služeb,

• sepisovat a aktualizovat metodiky ve svěřené agendě,

• jednat se zájemci o praxe a stáže,

• řešit stížnosti na kvalitu služby,

• podílet se na strategickém plánování Apropa,

• podílet se na organizaci akcí Apropa.

  

Oslovil tě tento inzerát? 

Pošli nám CV a motivační dopis (co tě na práci u nás zaujalo a proč bychom měli vybrat právě tebe).

 

Kontakt: personalistika@apropojicin.cz, Apropo Jičín, o. p. s., Soudná 13, 506 01 Jičín. Pro dotazy nebo osobní setkání volejte Mgr. Hana Pěničková - 724 056 758.

Zadavatel si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit.

 

Termín pro podávání přihlášek: průběžně

Nástup ihned nebo dohodou.