Odborní pracovníci služeb

Sahajová Petra, Mgr.

vedoucí sociální rehabilitace, sociální pracovnice

Kdo jsem

Aktivní multipotencionálka, řečník a mediátor se smyslem pro detail a spravedlnost. Jsem kreativní, přátelská, ráda se směji a každý den začínám s novým nápadem. Moji životní hodnotou je naděje, kterou nikdy neztrácím. Jakákoliv překážka je pro mě výzvou k hledání nových cest.

Ve volném čase sportuji, jsem v přírodě a věnuji se relaxační technice mindfulness.


Co v Apropu dělám

Jsem sociální pracovnice a zároveň vedoucí služby sociální rehabilitace. Zajišťuji chod služby, starám se o tým, komunikuji s klienty, jejich rodiči a opatrovníky. Můžeme se potkat při jednání se zájemci o službu, dále spolu s klienty řeším jejich cíle a individuální plány. Také jsem koordinátorkou týmu plnění snů našich klientů.


Proč pracuji v Apropu

Práce v Apropu je pestrá a široké spektrum činností mi dává možnost chodit každý den do práce s radostí. Nápady jsou zde vítány a mohou se realizovat.  

V Apropu se mi líbí, že i když máme každý svou funkci, jsme jeden tým, vzájemně si pomáháme a jsme si oporou. Apropo je místem, kde hodnoty, se kterými souzním, získávají reálnou podobu v každodenní činnosti a kde si váží toho, kým jsme. Každý den začíná i končí úsměvem a to je pro mě signálem, že jsem na správném místě.