SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK / PRACOVNICE SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÝCH DÍLEN AJdeTo!

Apropo Jičín, o. p. s., již 27 let pomáhá rodinám s dítětem s postižením a dospělým lidem s postižením žít co nejnormálnější život. 

Co tě u nás čeká?

 • práce ve stabilní neziskové organizaci, která vedle poskytování sociálních služeb tvoří příležitosti pro lidi s postižením,

 • lidi, kteří o své práci přemýšlejí a dohromady tvoří tým,

 • prostory, které jsme s citem vybavovali,

 • rádi tě zaškolíme, u některých postupů budeš u zrodu,

 • plný, možný i zkrácený úvazek,

 • základní mzda od 29.710,- na plný úvazek (po zaškolení osobní ohodnocení, příplatek za vedení, odměny podle výkonu, popř. za odpracované hodiny za delší období), možnost jednat o kratším úvazku,

 • 5. týdnů dovolené a od 2. roku 2 dny zdravotního volna,

 • příspěvek na penzijní nebo životní pojištění od 2.roku zaměstnání,

 • podpoříme tě při dalším vzdělávání,

 • pravidelné supervize a týmové porady,

 • pracovní smlouva na dobu určitou po dobu mateřské dovolené, prodloužení nelze vyloučit.

 

Čekáme, že:

 • lidi s postižením bereš s respektem, jsi vnímavý/á k jejich potřebám,

 • splňuješ předpoklady pro výkon práce sociálního pracovníka (svéprávnost, bezúhonnost, zdravotní způsobilost, odbornou způsobilost - VŠ nebo VOŠ sociálního nebo příbuzného směru podle § 110 zákona o sociálních službách),

 • umíš organizovat svoji práci a pracovat i pod tlakem,

 • s nadhledem zvládneš naplánovat práci pracovníkům v sociálních službách,

 • budeš efektivně spolupracovat s vedoucí služby sociální rehabilitace,

 • práce na počítači ti není cizí (word, excel, google dokumenty, power point),

 • se těšíš na nové výzvy (práce je velmi pestrá),

 • umíš pracovat samostatně, současně dokážeš dobře fungovat i v týmu (nebojíš se zeptat, vyslechneš druhého, zamyslíš se nad jeho pohledem na věc a dokážeš se zapálit pro společnou věc),

 • nehledáš jen práci…

Budeš zejména:

 • jednat se zájemci o službu

  • komunikovat s lidmi s postižením a jejich rodinami/opatrovníky,

  • podporovat  a vysvětlovat důležitost samostatnosti lidí s postižením ,

  • šířit povědomí o tom, k čemu služba slouží (cíleně komunikovat účelu služby s rodiči, opatrovníky, chráněným bydlením, na setkání zástupců preventivních služeb).

 • s klienty a jejich rodiči/opatrovníky

  • jednat o obsahu a cílech poskytované služby, sjednávat smlouvy o poskytování služby, nastavovat individuální plány klientů a zajišťovat další dokumentaci spojenou s poskytováním sociální služby a navazujících činností, příležitostně se zapojíš do přímé práce s dospělými a dětmi s postižením.

 • s pracovníky v sociálních službách 

  • ve spolupráci s vedoucí služby zaškolovat pracovníky v sociálních službách, plánovat jejich směny, hodnotit jejich práci, podporovat je v plánech aktivit klientů a odpovídat za profesní rozvoj týmu. 

 • s týmem sociálních pracovníků a vedoucích služeb

  • spolupracovat na fungování všech sociálních služeb zajišťovaných Apropem, vzájemně se podporovat v metodickém vedení a efektivním využití všech zdrojů organizace.

 • s týmem vedení a celého Apropa  

  • aktivně spolupracovat na chodu Apropa, na jeho PR akcích a letních pobytech.

Jestliže máš profesní zkušenosti v oboru, tak to bude fajn. Ale těšíme se i na nováčky, které si sami zaučíme.

V Apropu jsme se shodli, že jsou pro nás důležité tyto hodnoty:

DŮVĚRA, RESPEKT, SVOBODA, SPOLUPRÁCE, RADOST, POKORA.

Souzníš s nimi?

Chceš se o Apropu dozvědět více? 

Podívej se na Apropo | Sociálně terapeutické dílny (apropojicin.cz)


Oslovil tě tento inzerát? My si zase rádi přečteme něco o tobě! Pošli nám svůj profesní životopis a motivační dopis, ze kterého poznáme, co tě na práci u nás zaujalo a proč chceš u nás pracovat.

Kontakt: hr@apropojicin.cz nebo adresu Apropo Jičín, o. p. s., Soudná 13, 506 01 Jičín. Pro dotazy nebo osobní setkání volej na tel. 724 056 758.

Zadavatel si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit.

Termín pro podávání přihlášek: průběžně 

Nástup od 1. 4. 2023 nebo dohodou.