Sociálně terapeutické dílny

O SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÝCH DÍLNÁCH AJDETO!

Chcete pracovat a není pro vás vhodné pracovní uplatnění? Chcete pravidelně docházet do dílny a vykonávat pracovní činnost? Chcete poznat, co obnáší pracovní prostředí? Chcete se naučit soustředit se a vydržet u činnosti? Chcete si umět říct o pomoc? Chcete trénovat svoji zručnost? Chcete vidět výsledky své práce?
Pak právě pro vás je tady služba Sociálně terapeutické dílny AJdeTo!

AJdeTo! jsou dílny pro všechny, kteří chtějí pracovat jako jejich rodiče, sourozenci, kamarádi, ale kvůli své snížené soběstačnosti nemohou pracovat na běžném nebo chráněném trhu práce.

Kdo může službu využít?
Služba je určena osobám
• ve věku 18 - 55 let
• s mentálním, fyzickým, kombinovaným a také s chronickým duševním onemocněním
• z okresu Jičín. V případě, že je zájemce o službu z jiného území, službu poskytujeme pouze v případě a po dobu, kdy je volná kapacita služby.
• kteří chtějí a mohou vykonávat manuální pracovní činnost.

Proč? – cíle služby:
V AJdeTu! probíhá dlouhodobá a pravidelná sociálně pracovní terapie, která vám pomáhá zvýšit nebo udržet svoji soběstačnost.
Co vám dílny mohou přinést a co se můžete učit?
• Seberealizovat se v práci.
• Zdokonalovat si své pracovní a sociální dovednosti.
• Učit se být více samostatný/á.
• Být platným členem pracovního kolektivu v dílně.
• Zvýšit si sebevědomí.
• Vidět výsledky své práce, nebo společné práce.
• Učit se pravidelně docházet do dílny.
• Učit se dodržovat časový režim dne.
• Učit se soustředit na práci a vydržet u zadané činnosti.
• Trénovat pracovní tempo, zvyšovat svůj výkon.
• Trénovat zručnost, motoriku.
• Rozpoznat své možnosti a dovednosti.
• Učit se požádat o pomoc, když to potřebujete.

Kde službu poskytujeme?
v tréninkových dílnách na adrese Vrchlického 823/824, Jičín
• v ateliéru na adrese Fügnerova 193, Jičín 
• v prostorách organizace Apropo, o. p. s. Jičín
• v klidném prostředí ve skupině asi 5 lidí s podporou pracovního terapeuta AJdeTa!

Kdy?
• V pracovní dny 8:00-12:00. A dále nepravidelně na příležitostných akcích AJdeTa!

Kolik peněz služba stojí?
Nic, je bezplatná. Výjimkou je pouze pomoc s objednáním stravy.

Jak probíhá spolupráce s námi?
Ozvěte se nám a my si s vámi domluvíme schůzku.
• Dozvíme se o tom, co potřebujete. My vám řekneme, co pro vás můžeme udělat a jaké jsou podmínky spolupráce.
• Jakmile si upřesníme místo, rozsah a čas poskytování služby uzavřeme smlouvu.
• Budete se účastnit sociálně pracovní terapie, tak jak jsme se domluvili při uzavření smlouvy. S pracovníkem si vytvoříte individuální plán podpory a nácviku a budete pracovat na jeho plnění.

EU - Projekt - Sociálně terapeutické dílny AJdeTo!
← zpět

Kontakt

Marie Žilková, Bc.
vedoucí služby, sociální pracovnice

e-mail: dilny@apropojicin.cz
tel.: 735 752 825
adresa: Vrchlického 823/824, Jičín 506 01 Zeptejte se online

Služba Sociálně terapeutické dílny AJdeTo! je poskytována v období od 1. 10. 2022 do 30. 9. 2025 v rámci projektu Služby sociální prevence v Královéhradeckém kraji VII, reg. číslo projektu: CZ.03.02.01/00/22_003/0000078.

← zpět