Sociální rehabilitace

O SOCIÁLNÍ REHABILITACI APROPO

Chcete se naučit starat se o sebe (umýt se, obléknout, učesat se apod.)? Chcete si nacvičit péči o domácnost? Nebo obstarat si potřebné věci? Chcete se naučit cestovat MHD? Chcete se naučit podepsat se? Chcete se naučit lépe vyjadřovat to, co cítíte a co potřebujete? Chcete se naučit využívat internet? Potřebujete se připravit na vstup na trh práce? Nebo chcete získat zkušenosti se samostatným bydlením? Pak právě pro vás je tady služba Sociální rehabilitace APROPO.

Sociální rehabilitace je služba, která vám pomůže naučit se dělat co nejvíce věcí sami.

Kdo může službu využít?
Služba je určena osobám,
• zejména ve věku 18 - 55 let
• z okresu Jičín. V případě, že je zájemce o službu z jiného území, službu poskytujeme pouze v případě a po dobu, kdy je volná kapacita služby.
• s chutí pracovat sami na sobě a učit se samostatnosti a soběstačnosti

Proč? - cíle služby:
S klienty pracujeme tak, aby
• v budoucnu co nejméně potřebovali pomoc sociální služby či osob mu blízkých. Tedy aby se naučili dělat co nejvíce věcí sami (vhodně se obléknout, upravit svůj zevnějšek, zajistit si jídlo, postarat se o domácnost, nakoupit, jet autobusem, dojít si na úřad, požádat o pomoc, používat počítač, starat se o své zdraví, bydlet samostatně, postarat se o své potřeby apod.).

Kde službu poskytujeme?
• ambulantně v tréninkových bytech na adrese Vrchlického 823, Jičín a v dalších prostorách APROPA.
• v přirozeném prostředí klienta (doma, ve městě,...) v Jičíně a v blízkém okolí (cca 20 km dojezdová vzdálenost) tzv. v terénu.
nově formou pobytových služeb na adrese Na Jihu 544, Jičín.

Kdy?
• v tréninkových bytech
• v pondělí, úterý, středu, čtvrtek 8 - 14 hod.
• v pátek 8 - 12 hod.
• v terénu
• v úterý, středu, čtvrtek 8 - 16 hod.
• v pátek 8 - 14 hod.

• příležitostně mimo výše uvedenou dobu, vyžaduje-li to povaha nácviku (cestování, přespání apod.)
• nepřetržitě v pobytové službě.

Kolik peněz služba stojí?
• Nic, je bezplatná, vyjma poskytnutí stravy, ubytování a pomoci při osobní hygieně v pobytové službě. Sazebník sociální rehabilitace APROPO

Jak probíhá spolupráce s námi?
• Ozvěte se nám a my si s vámi domluvíme schůzku.
• Dozvíme se o tom, co se chcete naučit. My vám řekneme, co pro vás můžeme udělat a jaké jsou podmínky spolupráce.
• Jakmile si upřesníme místo, rozsah a čas poskytování sluby uzavřeme smlouvu.
• Budeme trénovat a učit se to, na čem jste se domluvili při uzavření smlouvy. S pracovníkem rehabilitace si vytvoříte individuální plán podpory a nácviku a budete pracovat na jeho splnění.

EU - Projekt - Sociální rehabilitace


← zpět

Kontakt

Bc. Veronika Petrová
vedoucí služby, sociální pracovnice

e-mail: rehabilitace@apropojicin.cz
tel.: 601 537 247
adresa: Vrchlického 823/824, 506 01 Jičín Zeptejte se online

Služba Sociální rehabilitace APROPO je poskytována v období od 1. 10. 2022 do 30. 9. 2025 v rámci projektu Služby sociální prevence v Královéhradeckém kraji VII, reg. číslo projektu: CZ.03.02.01/00/22_003/0000078.

← zpět