22. ročník benefice Apropa

Pomalé šípy a Zlomené luky se skutečně pro jednou přestaly hádat, spojily své síly a společně odhalily záhadu zmizelé pokladničky. Na vlastní kůži zažily, že spolupráce vede k úspěchu.

Tématem 22. ročníku benefice, která se uskutečnila 4. listopadu 2023 v Masarykově divadle v Jičíně, byla právě spolupráce, která je tolik důležitá pro nás pro všechny, v rodinách, zaměstnání, v mezilidských vztazích. Benefiční představení dává možnost poděkovat všem, kteří nás podporují a spolupracují s námi. Rozvíjíme vzájemnou důvěru, komunikaci, otevřenost i schopnost vzájemně si naslouchat. “Spolupráce má mnoho výhod. Když se spojíme s ostatními, můžeme se vzájemně doplňovat. Když jsme součástí týmu, nejsme sami a můžeme společně řešit obtíže a překážky. Spolupráce posiluje naše vztahy s ostatními.

Letošní benefice byla ve znamení rekordů. Padl rekordní výtěžek 814 041 Kč. Tímto byl překonán rekord z roku 2016. A padl rekord i v celkově darované částce. Tímto dárcem se stal pan Vladimír Šulc a jeho firma MICRORISC s. r. o., která je naším významným dárcem od roku 2010. Částka, kterou daruje vážený pan Šulc osobně spolu s firemním darem, přesáhla neuvěřitelných 1 000 000 Kč.

Vážíme si této podpory a s úctou děkujeme za dobro, které pan Šulc a jeho firma přináší našim klientům a současně pomáhá plnit vize naší organizace.

Tradiční cenu Apropos převzala paní Alena Pechová, která se velkým dílem zasloužila o zlepšení kvality života lidí s postižením na Jičínsku. Velice si vážíme jejích cenných rad, názorů, postojů, vstřícnosti a neutuchajícího úsilí, které velmi ovlivnilo výsledky práce v sociální oblasti.

Poděkování všem donátorům, firmám, soukromým osobám, známým, sousedům, studentům i přítomným návštěvníkům v sále zaznělo z úst Hany Kleistnerové, fundraiserky Apropa, která pozměnila známou větu pana Jana Wericha: “Ten daruje to a ten zas tohle a všichni dohromady darujeme moc.”

Společně tak byl podpořen výtěžek naší nestátní neziskové organizace, který bude věnován na zvýšení kvality života lidí s postižením v jičínském regionu a to v oblastech, na které většina státních dotací nedosahuje. Vzájemnou spoluprací tak můžeme dosáhnout věcí, kterých bychom sami nikdy nedosáhli.

Děkujeme z celého srdce našim donátorům:

MICRORISC s.r.o.

Seco Industries, s.r.o.

Královéhradecký kraj

ELEKTROSPOJ s. r. o.

This One s.r.o.

Jastav, spol. s. r. o.

Quercus CZ spol. s.r.o.

Fabio Produkt, spol. s.r.o.

RONAL CR Jičín, s.r.o.

MTS spol. s r.o.

Continental Automotive s.r.o.

AG info, s.r.o.

C.S. Cargo, a.s.

AUTOCENTRUM-Jičín s. r. o.

Sauny DYNTAR spol. s r.o.

VESPO

SCS Software s.r.o.

Mimo hlavních partnerů nás podpořili i tito dárci:

Sklopísek Střeleč, a. s., a.s.

brm, s.r.o.

PERSEUS, a.s.

Vladislava a Jiří Wildovi

AZ Kancl

DMA Praha - Kompenzační pomůcky, s.r.o.

ElektroDoubek s.r.o.

HERAST s.r.o.

Farma Nový Dvůr Kořínkovi manželé Kořínkovi

Optika Bíma

Děkujeme všem, kteří podpořili výtěžek benefice, který bude věnován zvýšení kvality života lidí s postižením v jičínském regionu a to v oblastech, na které většina státních dotací nedosahuje.

Díky vzájemné spolupráci můžeme jako nestátní nezisková společnost již 27 let poskytovat sociální služby, terapie, volnočasové aktivity a pečovat o pečující.

Jsme přesvědčeni o tom, že není malé podpory a není malého daru.

Děkujeme za podporu:

Jičín - moje město

Kulturní zařízení města Jičína

Nadace Umění pro zdraví

We are photobox

Technické služby města Jičína

RK TISK tiskárna

DSM Akustika Jičín

Fotograf Ondřej Vraštil

Květinářství Tery

Jičínský deník

Dobré zprávy z Českého ráje a okolí

Český rozhlas Hradec Králové

Východočeská televize

Děkujeme všem firmám, soukromým osobám, známým, sousedům, studentům i on-line darujícím.

S úctou.

Apropo