JSME TOP RATED!

V rámci 20. ročníku Zlatého středníku, soutěže hodnotící komunikační projekty a firemní interní a externí média, jsme získali za náš projekt Galaktický sněm Apropa ocenění vysoké přidané hodnoty TOP RATED v kategorii PR EVENT. I přes velkou konkurenci jsme si dokázali získat pozornost porotců, profesionálů z oboru marketingu, komunikace a PR, kteří ohodnotili náš projekt jako kvalitně odvedenou, extrémně kreativní a záslužnou práci s lokálním dopadem.

Děkujeme a bereme to jako velké povzbuzení do další práce.

Poděkování také putuje všem, kteří se podíleli na přípravách a realizaci celého projektu!