POMÁHÁME NAJÍT CESTU RODINÁM S DÍTĚTEM S POSTIŽENÍM

Poradenství pro život s postižením už několik let nabízí společnost Apropo Jičín. Tato služba představuje pomoc a podporu v tíživé situaci. Věděli jste ale, že se může zároveň stát klíčovým výchozím bodem pro rodiny s malým dítětem?

Věta „Vaše dítě má postižení“ dokáže otřást životem každého rodiče. Zjištění, že má milované dítě tělesné či duševní postižení, změní život nejen jemu, ale také celé rodině. Pro rodiče se taková situace může zdát bezvýchodná. Neví, co dělat dál, na koho se obrátit. Nedovede si představit, jak bude život pokračovat. Beznaděj, šok nebo pocit osamění může být v takové situaci přirozený. Zkušení odborníci však mohou pomoci a celou rodinu těmito tíživými chvílemi provést.

Prvním krokem z této situace je připustit si, že na to nemusí být sami, a začít hledat pomoc. Na to se zaměřuje právě naše odborné poradenství. Při první návštěvě poradny v Apropu si bedlivě vyslechneme celý příběh. Poté začneme hledat konkrétní možnosti a cestu za co nejnormálnějším životem celé rodiny. Pomůžeme zorientovat se v dané situaci, najít směr a podniknout první kroky. „V Apropu oceňuji lidský přístup. Vždycky se cítím vyslyšená a vidím opravdový zájem. A také podporu i ve velmi těžkých situacích”, zmiňuje jedna z maminek navštěvující poradenství. 

Naše Poradenství pro život s postižením dokáže zprostředkovat kontakty na konkrétní sociální služby. Např. na ranou péči, která  napomáhá zlepšit kvalitu života dítěte se speciálními potřebami a jeho rodiny od narození do 7 let. Kromě cenného propojení dokážeme poradit a pomoci i při komunikaci s úřady a dalšími organizacemi, kam rodiče rádi doprovodíme a pomůžeme jim s nepříjemnou administrativou. Zajistíme například i možnost vyzkoušet si různé kompenzační pomůcky, které pomohou v každodenním životě. 

V Apropu nezůstáváme jen u dobrých rad. Rodičům ulehčujeme i prakticky přímo v jejich domácím prostředí. Právě k tomu lze od tří let věku dítěte využít naší službu Osobní asistence APROPO. Rodičovskou péči tak na část dne zastoupí osobní asistent/ka.  Pro zdravý rozvoj dítěte rodiče nabízíme terapie jako např. chirofonetiku, fyzioterapii, muzikoterapii, rezonanční kolébku, snoezelen, ergoterapii a další. 


Ocitli jste se v takové situaci, nebo znáte někoho ve svém okolí? Neváhejte a zastavte se u nás. Poradenství pro život s postižením vám může přinést užitečné rady a podporu, abyste se lépe vyrovnali s výzvami, které s sebou náročná péče nese. Poradnu naleznete na adrese Vrchlického 823. Schůzku si můžete sjednat ale i u vás doma. Navštívit nás můžete bez objednání v pondělí, úterý a středu v časech 8:00 - 10:00 a ve středu také v 15:00 - 18:00. Chcete se sejít v jiný čas? Kontaktujte nás buď na telefonu 735 752 806 nebo e-mailem poradenstvi@apropojicin.cz a rádi se přizpůsobíme vašim časovým možnostem.

Více na www.apropojicin.cz.