Je pro nás důležité:

Respekt

znamená, že si sebe a druhých vážím  a vnímám je jako jedinečné. Nesoudím a neškatulkuji. Prostě se jen tak dívám a beru to, jak to je. 

Svoboda

je hledání vlastní cesty, znamená možnost volby, s vědomím vlastní odpovědnosti. Svoboda budí kreativitu, umožňuje rozvoj a vnímání vlastních potřeb. Vyžaduje aktivitu.

Důvěra

je odvaha jít do nejistoty a dovolit si být pravdivý a otevřený. Důvěra je, když si nemusím hlídat záda, protože mám vedle sebe někoho, kdo mi je kryje a já je kryji jemu.

Radost

znamená, že se umím radovat ze současných okamžiků a maličkostí. Čerpám sílu ze smysluplných činností, sounáležitosti a rovnováhy.

Spolupráce

nás činí silnějšími. Znamená to, že se navzájem obohacujeme, doplňujeme a učíme se jeden od druhého.

Pokora 

je vědomí své skutečné hodnoty.

Jsme Apropo Jičín.

Statutární orgán
Bc. Jitka Králová, ředitelka společnosti

Správní rada
Václava Machulová- předsedkyně
Ing. Peter Bareš
Ing. Jiří Bílek
Mgr. Jana Dolejší
Ing. Dana Kracíková
Ing. Blanka Mašková

Dozorčí rada
Jiří Veselka, MBA- předseda
Ing. Pavlína Chvojková
Ing. et Ing. Diana Půhoná

Historie Apropa
Úspěchy Apropa
Časopis Apropa

Tak šel čas

1996

Zahájení činnosti s cílem upozornit úřady, školská zařízení a celou společnost na to, že jsou mezi námi také postižené děti. Organizace se stala organizační jednotkou Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením. Společnost vznikla z iniciativy a za vedení rodičů dětí s postižením.

1997

Poskytování hipoterapie v Jezdeckém klubu v Robousích.

1999

Pořádání víkendových pobytů pro rodiny s dětmi s postižením. Sdílení zkušeností, vzájemná podpora a relaxace pečujících rodin z jičínského regionu a okolí.

2000

Zapojování sdružení do dění v Jičíně. Spolupráce s Městskou knihovnou, dnešní Knihovnou Václava Čtvrtka v Jičíně v pořádání přednášek pro rodiče a hravého a tvůrčího odpoledne „Pomalu, jinak, ale s vámi…“ i pro širokou veřejnost, založena tradice.

2001

Realizace projektu Pohádka, který se zabýval možností vzdělávání dětí s kombinovaným postižením, vybavení herny ve škole v Soudné. Iniciace vzniku rehabilitační třídy.

2002

Umístění prvních dětí do rehabilitační třídy Pomocné školy v Jičíně v Soudné, pořádání prvního benefičního koncertu.

2003

Zahájení programu „péče o pečující“, který se obracel k pečujícím osobám a přinášel jim podporu formou vzdělávání (besedy, přednášky), ale i formou víkendových relaxačních pobytů apod.

2004

Profesionalizace práce přijetím první zaměstnankyně sdružení, pronajmutí a vybavení kanceláře organizace. Začátek poskytování canisterapie a plavání pro děti s postižením.

2005

Přijmutí loga organizace a názvu Apropo (asociace pro postižené). Bylo definováno poslání sdružení, které charakterizovalo činnost sdružení již od svého vzniku - pomáhat rodinám s dítětem s postižením žít plnohodnotný život.

2006

Zahájena činnost Denního stacionáře APROPO pro děti ve věku školní docházky, v Soudné, Jičín.

2007

Poskytování druhé sociální služby - Osobní asistence APROPO pro děti od 3 do 18 let. Roční nárůst pracovníků o 280 %, pořádání prvního letního integračního tábora a psychorehabilitačního pobytu pro těžce postižené děti.

2009

Rozšíření cílové skupiny sociálních služeb o mladé dospělé, zahájení provozu stacionáře v nově zrekonstruovaných prostorách v tzv. „cvičném bytu“.

2012

Rozšíření služby o druhý „cvičný byt“ v ul. Přátelství, Jičín.

2013

Sdružení se stává obecně prospěšnou společností s názvem Apropo Jičín, o.p.s.

2014

Registrace třetí sociální služby sociální rehabilitace.

2015

Rekonstrukce budovy stacionáře.

2016

Převzetí nových prostor stacionáře. Vybudování prostorného, důstojného a moderního zázemí pro poskytování sociálních služeb. Jubilejní 15. benefice a oslava 20 let Apropa.

2017

Rozšíření Apropa - věkové hranice klientů Apropa o dospělé do 55 let věku a poskytování služeb denního stacionáře a sociální rehabilitace v nových prostorách v ul. Vrchlického.

2018

Završení budování areálu v Soudné otevřením zahrady s herními prvky. Počet pracovníků Apropa přesáhl padesátku. Pořádání prvního workcampu.

2019

Registrace čtvrté sociální služby - Sociálně terapeutických dílen AJdeTo!, otevření krámku a ateliéru TAKY TU!

2020

Zařízení dalších prostor pro poskytování služby sociální rehabilitace a kanceláří v ul. Vrchlického. “Covidová” alternativa k tradiční benefici - film “Příběh města Apropolis”. Definování stěžejních hodnot Apropa.

2021

Otevření páté sociální služby odborného sociálního poradenství pod jménem Poradenství pro život s postižením. Přestěhování “tréninkového bytu” z ul. Přátelství do ul. Vrchlického. Jubilejní 20. benefice a oslava 25. let společnosti.

Naše úspěchy

2022

V rámci 20. ročníku Zlatého středníku, soutěže hodnotící komunikační projekty a firemní interní a externí média, jsme získali za projekt Galaktický sněm Apropa ocenění vysoké přidané hodnoty TOP RATED v kategorii PR EVENT. Projekt byl odborníky ohodnocen jako kvalitně odvedená, extrémně kreativní a záslužná práce s lokálním dopadem.

Film Příběh města Apropolis získal na Mental Power Prague Film Festivalu, mezinárodním filmovém festivalu lidí s mentálním a kombinovaným postižením, zvláštní cenu poroty.

2019

Zvláštní cena za krátký film Ředitel na mezinárodním festivalu filmů herců s mentálním postižením Mental Power Prague Film Festival. Děkujeme Jankovi Cingrošovi za natočení snímku.

Cenu Fóra Dárců v oboru Komunikace za nejlepší nefiremní výroční zprávu získalo naše Pexeso snů, které se umístilo na 1. místě.

2016

Rekordní výtěžek benefice ve výši 701 428 Kč. Jednalo se o 15. benefiční představení, které bylo oslavou 20 let Apropa.

2015

Cena za nejlepší kameru na mezinárodním festivalu filmů herců s mentálním postižením Mental Power Prague Film Festival. Soutěžní snímky s herci z Apropa natočila filmová agentura Popojedem!

2014

V soutěži Být vidět 2011, kterou pořádá Fórum Dárců, v kategorii Nejlepší výroční zpráva naše výroční zpráva získala 3. místo.

2012

V soutěži Být vidět 2011, kterou pořádá Fórum Dárců, v kategorii Nejlepší výroční zpráva naše výroční zpráva Bylo jednou... získala 1 místo.