SPECIÁLNÍ PEDAGOG - ROZUMÍTE LIDEM S POSTIŽENÍM?

Apropo Jičín, o. p. s., již 27 let pomáhá rodinám s dítětem s postižením a dospělým lidem s postižením, žít co nejnormálnější život. Přidejte se k nám!

Budete zejména:

 • tvořit koncepce, metodiky a speciálně pedagogické postupy v sociálních službách poskytovaných lidem s mentálním a fyzickým postižením

 • zavádět  speciálně pedagogické edukační, reedukační a kompenzační činnosti 

 • spolupracovat s vedoucími sociálních služeb při nastavování individuálních plánů klientů, s komunikací s rodiči nebo právními zástupci klientů 

 • spolupracovat při přípravě individuálních a skupinových činností

 • aktivně se podílet na chodu Apropa a na jeho akcích včetně letních pobytů

Co má být výsledkem vaší práce v Apropu?

Máte šanci docílit toho, že tým našich pracovníků, starajících se o dospělé klienty stacionáře, si bude vědět rady  s jejich  podporou  v běžných i náročných situacích. 

Zvládnutím tohoto úkolu máte šanci ovlivnit životy těch, kteří nejsou vždy vidět a slyšet.

Na co se u nás můžete těšit?

 • parta lidí, kteří u nás rádi pracují

 • zkrácený úvazek od 0,6 - 0,8 

 • finanční ohodnocení na úv. 0,6 od 17.826,- (po zaškolení osobní ohodnocení až 4.260,-), mimořádné odměny a odměny za odpracované hodiny

 • týden dovolené navíc, možnost vybírat náhradní volno za napracované hodiny

 • 2 dny zdravotního volna od 2. roku práce

 • příspěvek na penzijní nebo životní pojištění od 2. roku práce 

 • podpora při dalším vzdělávání

 • pravidelné supervize a týmové porady, podpora dalšího profesního růstu

 • pracovní smlouva na dobu určitou s možností prodloužení (při vzájemné spokojenosti).

Čekáme, že:

 • splňujete předpoklady pro výkon práce speciálního pedagoga (vysokoškolské vzdělání příslušného oboru)

 • jste týmový hráč a neleknete se odborného vedení 10 osob

 • dokážete správně volit priority

 • souzníte s našimi hodnotami: důvěra, respekt, svoboda, spolupráce, radost, pokora

Oslovil vás tento inzerát? My si zase rádi přečteme něco o vás! Pošlete nám svůj profesní životopis a motivační dopis, ze kterého poznáme, co vás na práci u nás zaujalo a proč chcete u nás pracovat.

Kontakt: hr@apropojicin.cz nebo adresu Apropo Jičín, o. p. s., Soudná 13, 506 01 Jičín. Pro dotazy nebo osobní setkání volej 724 056 758.

Zadavatel si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit.

Termín pro podávání přihlášek: průběžně      Nástup dohodou.