SPECIÁLNÍ PEDAGOG

Apropo Jičín, o. p. s., již 28 let pomáhá rodinám s dítětem s postižením a dospělým lidem s postižením, žít co nejnormálnější život. Děláme to rádi, přidáte se k nám? 

Co má být výsledkem Vaší práce v Apropu?

 • Odborná podpora pracovníkům při práci s klienty s mentálním i tělesným postižením v běžných i náročných situacích.

 • Ovlivníte životy těch, kteří nejsou vždy vidět a slyšet.

Budete zejména:

 • v denním stacionáři pro lidi s mentálním a fyzickým postižením tvořit koncepce, metodiky a speciálně pedagogické postupy, zavádět  speciálně pedagogické edukační, reedukační a kompenzační činnosti 

 • spolupracovat s vedoucími sociálních služeb při nastavování individuálních plánů klientů, s komunikací s rodiči spolupracovat při přípravě individuálních a skupinových činností

 • aktivně se podílet na chodu Apropa a na jeho akcích včetně letních pobytů

 • dále se odborně vzdělávat

Na co se u nás můžete těšit?

 • parta lidí, kteří u nás rádi pracují

 • zkrácený úvazek od 0,6 - 0,8 

 • mimořádné odměny a odměny za odpracované hodiny

 • týden dovolené navíc, možnost vybírat náhradní volno za napracované hodiny

 • 2 dny zdravotního volna od 2. roku práce

 • příspěvek na penzijní nebo životní pojištění od 2. roku práce 

 • podpora při dalším vzdělávání

 • pravidelné supervize a týmové porady, podpora dalšího profesního růstu

 • pracovní smlouva na dobu určitou s možností prodloužení (při vzájemné spokojenosti).

Čekáme, že:

 • splňujete předpoklady pro výkon práce speciálního pedagoga (vysokoškolské vzdělání příslušného oboru)

 • jste týmový hráč a neleknete se odborného vedení 10 osob

 • dokážete správně volit priority

 • souzníte s našimi hodnotami: důvěra, respekt, svoboda, spolupráce, radost, pokora

Oslovil vás tento inzerát? My si zase rádi přečteme něco o Vás! Pošlete nám svůj profesní životopis a motivační dopis, ze kterého poznáme, co Vás na práci u nás zaujalo a proč chcete u nás pracovat.

Kontakt: hr@apropojicin.cz nebo adresu Apropo Jičín, o. p. s., Soudná 13, 506 01 Jičín. Pro dotazy nebo osobní setkání volejte 724 056 758.

Zadavatel si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit.

Termín pro podávání přihlášek: průběžně     

Nástup dohodou.