Částková Marie, Bc., DiS.

manažerka služeb

Kdo jsem

Jsem především maminka tří úžasných dětí. Mám ráda výzvy všeho ražení a objevování světa. Miluji procházky do přírody, ale i poznávání měst a kultury v nich, jak v České republice, tak v zahraničí. Pokud se najde alespoň malá chvilka, najdu inspiraci u knihy.

Co dělám

V Apropu pracuji jako manažerka služeb, odpovídám za naplňování cílů služeb z pohledu zákona. Jsem zodpovědná za koncepční činnost a rozvoj služeb. Ve své agendě se podílím na vypracovávání podkladů pro žádosti o dotace, vyúčtování dotací. Sjednocuji postup vedoucích služeb a sociálních pracovníků.

Proč pracuji v Apropu

Práce v Apropu mi dává smysl. V pomáhajících profesích jsem pracovala již dlouho, ale nikde jsem se každé ráno nesetkávala s takovou radostí ze života, jak u klientů, tak pracovníků.